pk10玩出名的人物:涅槃经

大般涅槃经(梵Mahāparinirvāna-sūtra)汉语拼音Daboniepanjing 佛教经典。亦称《大本涅槃经》或《大涅槃经》,简称《涅槃经》。北凉昙无谶译。40卷。

涅槃经

作者、译者 发布日期 浏览次数

850| 856| 474| 74| 67| 42| 895| 293| 523| 707|